press-release

Press Release

BDD skapar Sveriges första SAFe-hus för att möta den kraftfulla efterfrågan på storskalig lean-agilt kompetens!

Som en del i BDDs strävan efter att ännu bättre kunna möta den ökande efterfrågan på lean-agilt stöd, bl.a. inom stora organisationer, går man samman med Göteborgbaserade Agiletto AB och skapar därmed ännu bättre förutsättningar för att kunna hjälpa fler företag, stora som små, till ökad produktivitet och effektivitet.

BDD kommer efter sammangåendet att ha kontor i Göteborg, Malmö och Linköping.

BDD har sedan starten 2004 hjälpt en rad organisationer till värdefulla resultat inom verksamhetsutveckling, innovation, utbildning och agil transformation.

Agiletto har sedan starten 2017 medverkat både i utbildning och utveckling av ett flertal lean-agila organisationer,

– Vårt uppdrag kommer fortfarande att vara att tillsammans med våra kunder skapa högpresterande lean-agila organisationer. Tillsammans med BDD och genom vårt guldpartnerskap med Scaled Agile Network blir vi Nordens främsta lean-agila kompetenshus, säger Jörgen Karlsson, Agiletto AB.

– Genom vårt samgående med Agiletto AB så kommer vi också att täcka en oerhört intressant region där vi ser att det finns ett mycket stort intresse för våra tjänster. Tillsammans får vi den storlek och leveransförmåga som krävs för att möta upp mot de krav som ställs av de allra största organisationerna i Norden, säger Svante Gidlund, BDD AB.

Verkställande direktör inom BDD (Svante Gidlund) och Agiletto (Jörgen Karlsson) säger i ett gemensamt uttalande:

– Tillsammans har vi förutsättningarna för att vara det självklara valet av partner när det gäller Agil transformation och utbildning.

Leave a Reply