Business Driven Development (BDD) har i dagarna skrivit avtal med ett marknadsledande företag i finansbranschen.

Avtalet omfattar främst utbildningstjänster för en omfattande agil transformation och löper på flera år.

– Det är ett stort och spännande uppdrag. Utbildningen står inte för sig själv utan är en integrerad del av transformationen, säger Jörgen Karlsson på BDD.

– Till att börja med är det ledning som skall utbildas, liksom scrum masters och product owners. Vi kommer att samarbeta med kunden kontinuerligt för att hjälpa kunden bli en högpresterande lean-agil organisation.

Transformationen och utbildningen omfattar alla nivåer, från team till portfölj. Ramverket SAFe (Scaled Agile Framework) används men anpassas efter kundens förutsättningar och behov.

Vem kunden är får av avtalsmässiga skäl tyvärr inte avslöjas.

all courses

Leave a Reply